Korisničko ime Lozinka Prijava

Načini plaćanja

Plaćanje na našoj internet stranici je moguće izvršiti na jedan od sledećih načina: platnim karticama - VISA, Maestro ili MasterCard koje podržavaju plaćanje preko Interneta. Plaćanje karticama je realizovano u saradnji sa AllSecure doo i Hipotekarna Banka i obavlja se na bezbedan i sertifikovan način preko AllSecure Paymet Gateway-a, jednostavnim unosom podataka sa platne kartice.

Nakon što se unesu podaci o kartici i potvrdi plaćanje, banka autorizuje transakciju i time je uplata odobrena. Iznos će biti rezervisan na vašoj kartici (računu) i neće Vam biti raspoloživ za drugu namenu.

Proverite kod banke koja je karticu izdala da li Vaša kartica podržava plaćanje preko Interneta.

Zaštita podataka kartice

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola, primenom najsavremenijih metoda tokenizacije osetljivih podataka, i u skladu sa PCI-DSS standardima. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni trgovcu.

3D Secure zaštita za sve trgovce i kupce - AllSecure Payment Gateway koristi najviše globalne standarde zaštite i privatnosti podataka. Svi trgovci koji koriste AllSecure Payment Gateway su automatski uključeni u 3D-Secure zaštitu, čime se kupcima garantuje bezbednost kupovine. Brojevi platnih kartica kupaca se ne čuvaju na sistemu trgovca a sami upis se štiti SSL enkripcijom podataka.

PCI DSS Standardi - AllSecure Payment Gateway se konstantno usaglašava sa svim zahtevima kartičarskih organizacija u cilju povećanja nivoa bezbednosti trgovaca i kupaca. Od 2005 godine do danas, bez prekida, sistem je sertifikovan kao PCI-DSS Level 1 što predstavlja najviši standard u industriji. PCI Data Security Standard (PCI-DSS) je norma koja definiše neophodne mere bezbednosti pri obradi, čuvanju i prenošenju osetljivih kartičarskih podataka. PCI Standardima se štite osetljivi podaci o korisniku kartice tokom celog procesa plaćanja: od momenta unosa podataka na prodajnom mestu trgovca, tokom komunikacija između trgovca i relevantnih banaka i kartičarskih organizacija, kao i kasnije čuvanje tih podataka.


Povraćaj sredstava

U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je predhodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, taj povraćaj se vrši isključivo preko iste VISA, Maestro ili MasterCard kartice koja je korištena za plaćanje. Ovo znači da će naša banka na naš zahtev obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.


Izjava o konverzijama

Sva plaćanja će biti obavljena u eurima ( € ). Ukoliko se plaćanje obavlja platnim karticama inostranih Banaka izdavalaca, iznos transakcije će biti konvertovan u lokalnu valutu korisnika kartice, prema kursu karticnih kuca Visa/Mastercard.

Reklamacije

Učesnik sve reklamacije za izvršenu uplatu na evidencioni račun može uputiti na broj Korisničkog servisa +382 67 604 809 ili slanjem emaila na info@sansabet.com (u daljem tekstu: Korisnički servis). Ako je Učesnik izvršio uplatu na evidencioni račun i dobio potvrdnu poruku mailom, a iznos na evidencionom računu mu se nije uvećao, potrebno je da kontaktira Korisnički servis putem emaila sa ID-jem transakcije kako bi mu se ručno uvećao iznos na evidencionom računu.Ukoliko je Učesnik izvršio uspešnu uplatu na svoj veb račun i dobio potvrdnu poruku ili e-mail o uplati i iznos na evidencionom računu mu se uvećao, ŠANSABET ne može izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava.Ukoliko dodje do prekida Internet konekcije tokom plaćanja, a Učesnik je dobio potvrdni email o uspešnoj uplati i ne zna da li mu je iznos na evidencionom računu uvećan, potrebno je da konatktira Korisnički servis.U slučaju neuspešne uplate ili iz bilo kog drugog razloga zasnovanog na zakonu ili pravilima igara i povraćaja sredstava Učesniku koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, ŠANSABET je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, Maestro ili MasterCard metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev ŠANSABET -a obaviti povraćaj sredstava na račun Korisnika kartice.

Ograničenja odgovornost

ŠANSABET se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za štetu koja može nastati Učesniku i/ili trećim licima usled neautorizovanog ili neovlašćenog korišćenja platne kartice odnosno bilo koje zloupotrebe iste (ukradene platne kartice, korišćenje platne kartice bez znanja vlasnika iste i dr.) i u navedenom slučaju ŠANSABET neće izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava.  ŠANSABET nije odgovoran za prekid internet konekcije ili nedostupnost procesora platnih kartica.